Copyright © 2015-11-08 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

Lance Cederström

Jag är existentiell terapeut, leg psykoterapeut och existentiell handledare.

Existentiell terapi är särskilt lämplig för dig som är i en livskris, lider av depression, utmattning, ångest, stress, beroenden eller har relationsproblem.

Jag har arbetat som psykoterapeut, handledare och utbildare sedan 1986. I tio år var jag verksamhetschef i S:t Lukas. Dessförinnan var jag psykoterapeut och handledare på en verksamhet för människor med psykostrauman.

Sedan femton år tillbaka driver jag ett bolag, som utför uppdrag åt sjukvården, psykiatrin, kriminalvården, kommuner, kyrkor, skolor, universitet och enskilda människor. Jag anlitas som handledare, lärare och psykoterapeut för organisations-, personal- och chefsutveckling samt för undervisning.

Jag har varit ordförande i SEPT – Sällskapet för Existentiell Psykoterapi i Sverige, där jag nu är hedersmedlem.

Välkommen att kontakta mig för:

  • Psykoterapi – individuellt eller i grupp

  • Parsamtal

  • Handledning

  • Utbildning

Telefon: 070-523 31 18
E-post: lance@minpost.nu, lance@cederstrom.se

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se