Copyright © 2022-03-17 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

KARTA

Christina Halldorf


Fotograf: Zandra Erikshed

Jag är verksam som legitimerad psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare och handledare.

Innan EXIS startade i Linköping arbetade jag under många år med människor i kris som kurator inom sjukvården och som familjerådgivare inom kommunal verksamhet.

Du är välkommen att boka en tid om du önskar samtal på grund av en livskris eller för att du av andra, mer oklara skäl, mår psykiskt dåligt och har behov av att samtala om livet och dess villkor. Det kan även handla om att du vill gå i utbildningsterapi, få parsamtal eller handledning.

Mottagningen är centralt belägen:

Badhusgatan 10, 582 22 Linköping

Telefon 070-259 22 80

E-post: christina.halldorf@gmail.com

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se