Copyright © 2017-11-05 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

KARTA

Christina Halldorf

Jag är verksam som legitimerad psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning. Innan vi startade EXIS verksamhet i Linköping arbetade jag under flera år med människor i kris bl a som kurator inom sjukvården och med parsamtal som auktoriserad familjerådgivare. Sedan starten 2005 har jag funnits med som ledamot av styrelsen för Sällskapet för Existentiell Psykoterapi i Sverige (SEPT).

Under de år mottagningen i Linköping funnits, har verksamheten vuxit och jag ägnar nu större delen av min tid till den. Till mottagningen kan du vända dig om du önskar samtal i livskriser eller för att du av andra, mer oklara skäl, mår psykiskt dåligt och har behov av att samtala om livet och dess villkor. Det finns även möjlighet att få utbildningsterapi, parsamtal samt handledning.

Mottagningen är centralt belägen:

Hospitalstorget 2 B, 582 27 Linköping

Telefon: 070-259 22 80

E-post: christina.halldorf@gmail.com 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se