Copyright © 2016-05-19 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

KARTA

EXIS Linköping

EXIS, nätverket av legitimerade psykoterapeuter som arbetar med existentiellt inriktade terapisamtal, representeras i Linköping av:

Christina Halldorf

Tanvir Anjum

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se