Copyright © 2018-09-25 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

ES FRISKVÅRD


 

Elisabeth Serrander

foto

Elisabeth Serrander är leg. psykoterapeut med existentiell inriktning, dansterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Hon är verksam som terapeut i privat praktik, med handledningsuppdrag och utbildning, bland annat på psykoterapiutbildningar. Elisabeth har varit ordföande i SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi.

Elisabeth erbjuder:

  • Psykoterapi och vägledning

  • Par- och familjesamtal

  • Handledning och utbildning

  • Konsultation inför IVF-behandling

  • Egenterapi för terapeuter under utbildning
     

Mottagning: ES Friskvård/Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 21 Stockholm

E-post: elisabeth.serrander@gmail.com

Telefon: 08-23 19 17, 073-727 47 94

F? mer information, se ?en www.elisabeth-serrander.se och Vallentinhuset

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se