Copyright © 2017-01-28 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 


Psychotherapy, Counseling
and Consultation are also offered in English and French / Français.

ES FRISKVÅRD


Elisabeth Serrander

foto

Elisabeth Serrander är leg. psykoterapeut, auktoriserad existentiell psykoterapeut samt handledare och lärare i existentiell psykoterapi. Hon är verksam i sin privata praktik på Vallentinhuset i Stockholm samt har handlednings- och utbildningsuppdrag inom SEPT, på psykolog- och psykoterapiprogram samt inom kommun och näringsliv. På Södertörns Universitet är Elisabeth delkursansvarig för utbildningen "Det existentiella samtalet".

Elisabeth är författare till flera böcker om yoga och österländsk filosofi samt medförfattare i två antologier om existentiell psykoterapi: “Bara detta liv” (Natur & Kultur, 2008) samt “Ompröva livet” (Studentlitteratur, 2009), red. Dan Stiwne.

Elisabeth är f.d. ordförande i SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, där hon numer är hedersmedlem.

Elisabeth erbjuder:

  • Psykoterapi och vägledning

  • Par- och familjesamtal

  • Handledning och utbildning

  • Konsultation inför IVF-behandling

  • Egenterapi för terapeuter under utbildning.

Mottagning: ES Friskvård/Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 21 Stockholm

E-post: elisabeth.serrander@gmail.com

Telefon: 073-727 47 94

För mer information, se även www.existentiellasamtal.com

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se