Copyright © 2013-01-04 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

EXIS Uppsala

EXIS, nätverket av legitimerade psykoterapeuter som arbetar med existentiellt inriktade terapisamtal, representeras i Uppsala av:

Barbro Johansson 

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se